Gefeliciteerd!!

U hebt zojuist met ons een nieuwe overeenkomst voor het huurkopen van een machine afgesloten!!

Hieronder vragen wij u om naast de automatische incasso machtiging nog enkele dingen aan te leveren.

    Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij u graag.

    LET OP!! Machine kan pas worden afgehaald als alles ingevuld en aangeleverd is.